Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

The Vysočina Regional Gallery in Jihlava

Going out

EYCA card holders have free entry to the exhibitions.

The gallery is located in two Renaissance townhouses in the historical centre of Jihlava. The building on Masarykovo náměstí houses the permanent exhibition, which presents a selection of the best from the rich collection of the gallery, which has accumulated approximately 6,500 collection items over more than 60 years of existence. It also hosts exhibitions focusing mainly on art from the 19th and first half of the 20th century. Attention is also paid to regional art culture.

The exhibitions in the building on Komenského ulice present mainly modern and contemporary art. The Alternativa Gallery is located here and is dedicated to the presentation of current artistic approaches. The building also houses the IGLOO sound gallery - a creative space for the presentation of artists working with sound.

Opening hours:
Tuesday-Sunday 10am-6pm

Držitelé karty EYCA mají vstup na výstavy zdarma.

Galerie sídlí ve dvou renesančních měšťanských domech v historickém centru Jihlavy. V budově na Masarykově náměstí je umístěna stálá expozice, která představuje výběr toho nejlepšího z bohatého sbírkového fondu galerie, která nashromáždila za více než 60 let existence přibližně 6 500 sbírkových předmětů. Konají se tu také výstavy zaměřené zejména na umění 19. a 1. poloviny 20. století. Pozornost je věnována i regionální umělecké kultuře.

Výstavy v budově v Komenského ulici představují především moderní a současné umění. Sídlí zde galerie Alternativa, která je určena pro prezentaci aktuálních uměleckých přístupů. V budově se také nachází zvuková galerie IGLOO – tvůrčí prostor pro prezentaci umělců pracujících se zvukem.

Otevírací doba:
úterý–neděle 10–18 h

Email
ogv@ogv.cz
Phone
+420567 301 680
Web
https://ogv.cz/
Komenského 10
586 01 Jihlava
Czech Republic
Masarykovo náměstí 24
586 01 Jihlava
Czech Republic