Semlerova rezidence

Semler Residence

Going out, Travelling

The Semler Residence in Pilsen is the third place in the Czech Republic, after the Müller and Winternitz villas in Prague, where Adolf Loos' unique architectural concept, the so-called Raumplan, can be seen. The historic apartment interior of the family of Oskar and Jana Semler, which was built into the original apartment building in 1933-1934, is one of the leading monuments of modern architecture in Central Europe. It was based on a concept by Adolf Loos from 1932, which was developed into a project by Loos's pupil and former collaborator Heinrich Kulka.

Semler Residence
Klatovská str. 110, Plzeň

Open every day except Monday 10:00-18:00

Admission for EYCA card holders
Basic tour 75 min. - 260 CZK
Extended circuit 110 min. - 290 CZK

Semlerova rezidence v Plzni je po Müllerově a Winternitzově vile v Praze třetím místem v České republice, kde je možné spatřit unikátní architektonický koncept Adolfa Loose, tzv. Raumplan. Historický bytový interiér rodiny Oskara a Jany Semlerových, který byl v letech 1933–1934 vestavěn do původního bytového domu, patří k předním památkám moderní architektury ve střední Evropě. Vznikl na základě konceptu Adolfa Loose z roku 1932, který do podoby projektu rozpracoval Loosův žák a někdejší spolupracovník Heinrich Kulka.


Semlerova rezidence
Klatovská tř. 110, Plzeň

Otevřeno každý den kromě pondělí 10:00-18:00


Vstupné pro držitele karty EYCA
Základní okruh 75 min. – 260 Kč
Rozšířený okruh 110 min. – 290 Kč


 

Email
info@semler.cz
Phone
+420 770 131 810
Web
https://semler.cz/
Klatovská třída 110
Plzeň
Czech Republic