Krajské múzeum v Prešove

50% off on the entrance fee to the Castle in Stropkov

Going out

Take advantage of a 50% off on the entrance fee to Kaštiel in Stropkov.

Využívaj zľavu 50% zo vstupného do Kaštieľa v Stropkove.

Email
muzeum@tripolitana.sk
Phone
+421 51 773 4708
Zámocká 519/3
09101 Stropkov
Slovakia