Just Gym

1-60 Euro off on entrances, season tickets and other services

Health & Beauty

Take advantage of a 1 Euro off on a one-time entry, a 5 Euro off on a monthly/10-entry season ticket, a 50 Euro off on an annual season ticket, and additional discounts on additional services and a personal trainer according to the price list at www.justgym.sk. Just show a valid card at the cash desk.

Využívaj 1 Euro zľavu na jednorazový vstup, 5 Eur zľavu na mesačnú/10-vstupovú permanentku, 50 Eur zľavu na ročnú permanentku a k tomu ďalšie zľavy na doplnkové služby aj osobného trénera podľa cenníka na www.justgym.sk. Stačí sa na pokladni preukázať platným preukazom.

Email
justgym@justgym.sk
Phone
0910 538 088
Záhradná 35
080 01 Prešov
Slovakia