R&R Computer Services

10% discount on current offers for EYCA cardholders

Shopping

The R&R Computer Services store started its activity on March 15, 2003, with a modest store on "Irfan Tomini" street, where they mainly sold IT accessories and rarely computers and laptops. Today there are 2 stores and 2 service centers, in which R&R Computer Services operates to solve all customer requests, divided respectively:
Store 1 with accessories for electronic devices, mobile phones, tablets, etc.;
Store 2 with electronic equipment such as: laptop, desktop PC, monitor, printer, projector, gaming equipment, etc.;
Service 1, which includes Hardware and Software services;
Service 2, which includes repair services for various scooters. R&R Computer Services is focused on customer welfare and problem solving, consistent combination of values, variety of products and services.

Dyqani R&R Computer Services ka filluar aktivitetin e tij në 15 Mars 2003, me një dyqan modest në rrugën “Irfan Tomini” , ku kryesisht tregëtonin aksesorë IT dhe rrallë kompjutera e laptopë. Sot numerohën 2 dyqane dhe 2 servise, në të cilët R&R Computer Services operon për të zgjidhur të gjitha kërkesat e klientëve,të ndarë përkatësisht:
Dyqani 1 me aksesorë pajisjesh elektronike, celularë, tableta, etj;
Dyqani 2 me Pajisje elektronike si: laptop,pc desktop, monitor, printer, projektor, pajisje gaming, etj;
Servisi 1, i cili përfshin shërbimet Hardware dhe Software;
Servisi 2, i cili përfshin shërbimet e riparimeve të scooterave të ndryshëm. R&R Computer Services është fokusuar tek mirëqenia dhe zgjidhja e problemeve të konsumatorit, kombinimi i qëndrueshëm i vlerave, shumëllojshmëria e produkteve dhe shërbimeve.

Email
info@crs.al
Phone
694339723
Web
https://crs.al/
Rruga Islam Alla
1001 Tirana
Albania - Albanian Region