Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Havlickuv Brod gallery

Going out

EYCA card holders can enjoy discounted admission (50%) to the permanent exhibition and exhibitions in the gallery.

The Gallery of Fine Arts in Havlíčkův Brod occupies a specific place in the network of Czech galleries, as it is the only one in the Czech Republic to specialise in modern Czech book illustration, drawing and graphics created after 1918. The gallery is housed in a historic 14th century townhouse, which preserves many interesting Gothic, Renaissance and Classical architectural elements. The gallery's collections contain over 7,000 works of art. Graphics and illustrations by Cyril Bouda, Adolf Hoffmeister, Emil Filla, Ota Janeček, Kamil Lhoták, Jaroslav Panuška, Bohuslav Reynek, Karel Svolinský, Jiří Trnka, Adolf Zábranský, Jan Zrzavý and many others are represented. On the first floor there is also the so-called Uhrov Altar with the sculpture of Calvary by Ignác Rohrbach.

Držitelé karty EYCA mohou uplatnit zlevněné vstupné (ve výši 50 %) na stálou expozici i výstavy v galerii.

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě zaujímá specifické místo v síti českých galerií, neboť se jako jediná v republice specializuje na moderní českou knižní ilustraci, kresbu a grafiku vzniklou po roce 1918. Galerie sídlí v historickém měšťanském domě ze 14. století, v němž se zachovala řada zajímavých gotických, renesančních i klasicistních architektonických prvků. Sbírkové soubory galerie obsahují na sedm tisíc uměleckých děl. Zastoupeny jsou grafiky a ilustrace Cyrila Boudy, Adolfa Hoffmeistera, Emila Filly, Oty Janečka, Kamila Lhotáka, Jaroslava Panušky, Bohuslava Reynka, Karla Svolinského, Jiřího Trnky, Adolfa Zábranského, Jana Zrzavého a mnoha dalších. V prvním patře se také nachází takzvaný Uhrovský oltář se sousoším Kalvárie od Ignáce Rohrbacha.

Email
galerie@galeriehb.cz
Phone
+420569 427 035
Web
https://www.galeriehb.cz/cs/
Havlíčkovo náměstí 19
580 01 Havlíčkův Brod
Czech Republic