Regionální muzeum v Kolíně

Regionální muzeum v Kolíně - Dvořákovo muzeum pravěku a Nová farní škola

Going out, Travelling

EYCA cardholders are eligible for a reduced admission rate.

Dvořák Museum of Prehistory, New Parish School
(Brandlova 35)

The Renaissance New Parish School stands on the grounds of the Church of St. Bartholomew. It was built in 1612 by rebuilding the Gothic cemetery chapel of St. James the Greater, built in 1401 at the expense of the German preacher Nicholas Keil. In 1793 it was classically modified and enlarged by the addition of the eastern wing. It served its purpose until 1860, when a new building was completed for the town school in the Kutná Hora suburb. This house became the seat of the museum in 1913. The personality of the founder of the museum's archaeological collection, MUDr. František Dvořák, who was executed by the Nazis in 1943, is commemorated by a bronze plaque by Vladimír Jan Hnízda, which is mounted on the western facade of the building.

The Dvořák Museum of Prehistory is used to install long-term exhibitions with archaeological themes.

Pro držitele karet EYCA platí snížený tarif vstupného.

Dvořákovo muzeum pravěku, Nová farní škola
(Brandlova 35)

Renesanční Nová farní škola stojí v areálu chrámu sv. Bartoloměje. Vznikla roku 1612 přestavbou gotické hřbitovní kaple sv. Jakuba Většího, vybudované v roce 1401 nákladem německého kazatele Mikuláše Keyla. Roku 1793 byla klasicistně upravena a rozšířena přístavbou východního křídla. Svému účelu sloužila až do roku 1860, kdy byla na Kutnohorském předměstí dokončena pro městské školy nová budova. Sídlem muzea se tento dům stal již roku 1913. Osobnost zakladatele muzejní archeologické sbírky MUDr. Františka Dvořáka, popraveného nacisty v roce 1943, připomíná bronzová plaketa od Vladimíra Jana Hnízda, která je osazena na západním průčelí budovy.

Dvořákovo muzeum pravěku slouží k instalaci dlouhodobých výstav s archeologickou tématikou.

Email
info@muzeumkolin.cz
Phone
+420 321 722 988
Web
http://www.muzeumkolin.cz/
Brandlova 35
Kolín
Czech Republic