THEROOMS.EU

2 euro off/per player the game fee DUMBLER'S HERITAGE, BANK ROBBERY

Going out

Take advantage of 2 euro off/player on the price of the game: DUMBLER'S HERITAGE and BANK ROBBERY. You can play the mentioned games at Hlavná 8, Košice.

Využívaj zľavu 2 eura/hrac z ceny hry: DUMBLEROVO DEDIČSTVO a BANKOVÁ LÚPEŽ. Uvedené hry si môžeš zahrať na prevádzke Hlavná 8, Košice.

Email
info@therooms.eu
Phone
+ 421 948 378 395
Hlavná 8
040 01 Košice
Slovakia