ICA Hajen Lågpris

We look forward to seeing you in the store.

Shopping

With us, we always have sharp prices!
Our prices can be compared - feel free to compare yourself!
We have 380 parking spaces - 190 under a roof and 190 under the open sky. Feel free to follow us on Instagram and Facebook!
https://www.facebook.com/hajenvarberg?_rdr=p
https://www.instagram.com/icahajenlagpris/

Hos oss har vi alltid vassa priser!
Våra priser tål att jämföras - jämför gärna själv!
Vi har 380 parkeringsplatser - 190 under tak och 190 under bar himmel. Följ oss gärna på Instagram och Facebook!
https://www.facebook.com/hajenvarberg?_rdr=p
https://www.instagram.com/icahajenlagpris/

Email
victor.andersson.kvantum@gmail.com
Phone
+46340666750
Web
http://ICA.se/hajen
MONARKVÄGEN 2
43240 VARBERG
Sweden